Geen Prinsuitroeping op 19 november

 

Onze Prins heeft zich met onmiddellijke ingang bedankt bij onze vereniging. Hieruit volgt dat wij niet meer verder kunnen gaan als zijnde prinsenvereniging. Hierbij heeft de vereniging het besluit genomen om onder de zelfde naam als wagenbouwers verder te gaan om zo ervoor te zorgen dat de vereniging toch blijft voortbestaan. Hierdoor organiseren wij vanaf nu geen prinsuitroepingen / recepties meer.

 

Wij zullen trachten in de toekomst zoveel mogelijk activiteiten van andere verenigingen te blijven bezoeken.