Dit is de kolderpagina van de Steinakker. Wilt geer uche kwatsj ouch hie kwiet? Dat kènt!
Sjtuur een meeltje nao info@steinakker.nl ònger vermelding van Kolder.
De webmaster behoudt ten alle tieje 't rech om artikelen zónger opgaaf van rede te weigere, te bewirke, in te korte dan waal neet te plaatse.


• Zeuk de 10 versjille !
• De Bök vrooge aan de Peep of hae neet get dènger koos insjikke veur in de Besj. “Oei…! Dat weurt moeielik”, zaet hae. “Grepkes en möpkes woo de luuj van Stein om kènne lachen…”

“… zónger de Bök te beledigen”.

 

De Peep waor aan ´t pisse tiedes prinsoetreuping bie Jos Diederen. Einmaol klaor, waor hae opzeuk nao 50 cent veur op ’t sjäölke. “Dat is pech, allein ein muntje van 1 euro en niks anges klein”. “Dat weurt dan duur pisse veur dich”, lachde ein paar man van de Bök. “Maar nei”, zei de Peep en sjloot weer achter aan, “dan pis ich geweun nog eine kièr”.

 

Wie kriste de Bök aan ’t blaffe?

Dao achter kriste gratis beer”. “Woo Woo Woo”.


't Begint mit 'n "N", eindigt op "euke" en is erg lekker? ...Nasi oet eige keuke!

• Wat haet 2 auge en 100 teng? ...'n krokodil. Wat haet 100 auge en 2 teng? ...'n bös bejaarde!

 
       

• 2 jagers laupe door de bosj. Opèns vilt eine jager op de gróndj. 't sjlachoffer hölt gein luch mièr en zien auge sjtaon gans nao bènne gerold. De angere twiefelt gein moment en belt 112. Es weurt opgenome reupt hae: "miene vrundj is doad, wat moot ich doon?" De tillefooniste blift kalm en zaet: "röstig aan, ich kèn dich helpe. ièst mote veer zeker wete of diene vrundj auch waal ech doad is." Dan is 't effe sjtil woonao eine helle gewaersjöt klinkt. De jager kumt weer aan de lien en zaet: "Okee, en noe?"

• Eine Belsj is op vakantie in Sjotlendj. Tiedes 'n wenjeling kumt 'r eine sjaopsherder mit eine grwaote kudde sjöp. Vreugt dae Belsj aan de herder: "es ich roaj, oet wievöl sjöp dien kudde besjteit, maog ich 'r dan eine van höbbe?" "Maar jao!", zeat de herder. "98 sjtök", en dat waor ouch nog good. De Belsj zeukt zich ein sjwaon eksemplaar oet en löpt weg mit 't deer euver ziene sjouwer. De herder rent häöm achternao, en vreugt: "es ich roaj, oet welk lendj doe kums, maog ich dan miene hóndj trök?"